Среща с учители

Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин се срещна с учителския колектив на ППМГ “Екзарх Антим I” на 24 ноември. По време на срещата екипът на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин представи различни учебни ресурси, като Кът за обучение, YouthHub порталът, Европейският младежки портал, новосъздадената страница в МЕТА (Фейсбук) Европейският съюз във Видин, които учителите могат да използват в работата си, за да представят Европейския съюз, неговата роля в нашия живот като държава – членка, ползите и възможностите, които членството предоставя и предлага за учениците, младите хора и гражданите като цяло. Също така експертите от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Видин представиха и някои методи и практики, които сме използвали през годините за интерактивно разбиране ролята и функциите на европейските институции като симулация на Европейски съвет и Европейски парламент, ролеви игри и др. Представихме и някои възможности, които предвиждаме през следващата година в работата на информационния център с училищата.