Състезание „Евроскола“ за областите Видин, Враца, Монтана и Плевен – регистрирането е започнало

Състезание „Евроскола“ за областите Видин, Враца, Монтана и Плевен – регистрирането е започнало
Регионалното състезание "Евроскола" за областите Видин, Монтана, Враца и Плевен, организирано от Информационното бюро на Европейския парламент, ще се проведе на 14 октомври 2017. Регистрацията е отворена и всички средни училища от опоменатите области, желаещи да участват с отбори от ученици на възраст 16 – 18 години, трябва да се заявят до 12.00 часа на 2 октомври 2017. Отборите, класирани на първите места, ще получат дати за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в гр. Страсбург (Франция) през 2017 и 2018 г. Програмата "Евроскола" се осъществява от 2006 година и до сега в нея са участвали повече от 100 български училища и над 3 000 български младежи. Тя има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват 1 ден в ЕП в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. Изискванията са отборите да се състоят от 5-има ученици, ръководени от един учител. Преподавателите не могат да участват в самото състезание и да се намесват в подготовката и представянето на учениците си по време на състезанието. Информационното бюро на Европейския парламент в България възстановява транспортните разходи до град Монтана и обратно на учениците от други населени места в трите области на състезанието. В състезанието могат да участват ученици на възраст 16—18 години (вж. „Регламент за участие“) от училища, които не са спечелили участие в програмата „Евроскола“ в Страсбург през 2015, 2016 и 2017 година. Доброто владеене на един от трите работни европейски езика – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програма „Евроскола“ и ще се проверява по време на състезанието. Заявките за участие ще се приемат до 12:00 часа на 2 октомври 2017 г. на адрес: epsofia@europarl.europa.eu. Имената на участниците в конкретния отбор и на придружаващия преподавател трябва да бъдат изпратени едновременно със заявката за участие . 
Източик: Информационното бюро на Европейския парламент