Стартира конкурс за наградите RegioStars 2016

Стартира конкурс за наградите RegioStars 2016

Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“на Европейската комисия обявява конкурс за наградите RegioStars 2016. Целта на RegioStars е да се идентифицират добри практики в областта на регионалното развитие и да се изтъкнат оригинални и иновативни проекти, които биха могли да бъдат вдъхновяващи за други региони и мениджъри на проекти.
За 2016 са обявени пет категории награди RegioStars:
Категория. 1 Интелигентен растеж: Извънредни възможности в глобалната икономика
Категория. 2 Устойчив растеж: кръгова икономика
Категория. 3 Приобщаващ растеж: Интегриран живот – изграждането на приобщаващи и не-сегрегирани общности
Категория. 4 Градски звезди: Иновативни решения за устойчиво градско развитие
Категория. 5 Ефективно управление: Да направим промяна чрез управление по различен начин
След като бъдат избрани от независимо жури, представители на проектите финалисти ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по награждаването и ще получават сертификат и медал. Те също ще бъдат включени в брошура, публикувана от Европейската комисия, както и в онлайн базата данни на най-добрите практики в областта на интернет страницата Inforegio.
Тази година церемонията по награждаването на RegioStars ще се проведе във вторник, на 11 октомври по време на Европейската седмица на регионите и градовете 2016.
Победителите във всяка една от категориите ще получат RegioStars статуетка и сертификат, от Европейския комисар, отговарящ за регионалната политика, Корина Крету, и от председателя на журито на RegioStars. За всеки победител ще се подготви кратко видео, което ще бъде публикувано онлайн и ще бъде включено в промоционална кампания на социалните медии.
Заявления за участие могат да бъдат изпратени от регионални или местни Управляващи органи, или от ръководители на проекти, но с одобрението на отговорния Управляващ орган.
С цел оказване на помощ при подготовката  на кандидатурите е предоставен формуляр за кандидатстване в Word формат. Въпреки това, трябва да се има в предвид, че от тази година, формулярите вече не могат да бъдат изпратени в Word, а трябва да се подават директно чрез онлайн формата на платформата на RegioStars.
Тази платформа ще бъде достъпна от 15 февруари до 15 април.
За предпочитане е заявленията да бъдат представени на английски, както и на френски или немски език.
Повече информация за наградите можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#1