Стартираха две граждански инициативи относно правата на европейските граждани след Брекзит

Стартираха две граждански инициативи относно правата на европейските граждани след Брекзит

Комисията приканва да отдели гражданството на Съюза от гражданството на държава членка в контекста на излизането на Обединеното кралство от ЕС. Европейската комисия призова да запази правото на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно в рамките на Европейския съюз.  Инициативите „Гражданство на ЕС за европейците: обединени в многообразието въпреки правото на гражданство по произход и по месторождение“ и „Запазване на правото на европейско гражданство“ отговарят на необходимите условия за регистрация по силата на Регламента относно Европейската гражданска инициатива.  И с двете инициативи Европейската комисия се призовава да закриля статута и правата на гражданите на ЕС, в контекста на излизането на Великобритания от Съюза.  Комисията придава голямо значение на основния въпрос, свързан с осигуряването на правна сигурност и увереност за 4-те милиона граждани (3,2 милиона граждани на ЕС във Великобритания и 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство в ЕС), които се чувстват несигурни относно бъдещето си в резултат от решението на Обединеното кралство да напусне ЕС. Правата на гражданите на ЕС във Великобритания след излизането й от Съюза ще бъдат в центъра на предстоящите преговори по член 50.

Европейската комисия изразява съжалението си относно излизането на Великобритания от Европейския съюз, но зачита резултатите от референдума, но същевременно отхвърля като недопустимо трето предложение, с което Комисията се призовава да предотврати излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Източник: Европейска комисия