Стартират ЕРАЗЪМ+ студентски заеми за обучение в магистърска програма

СТАРТИРАТ ЕРАЗЪМ+ СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

Европейският инвестиционен фонд и испанската Микробанк (MicroBank) подписаха на 11 юни 2015г. първото споразумене за отпускане на Еразъм+ студентски заеми за обучение в магистърска програма. Първите заеми за студенти, които ще следват магистратура в чужбина ще се отпускат от MicroBank.
MicroBank  ще предоставя студентски заеми за магистърски програми на обща стойност от 30 милиона евро, с подкрепа от програма „Еразъм+“, възлизаща до 6 милиона евро. Програмата за заеми за магистратури ще получи над 500 милиона евро от бюджета на „Еразъм+“, като цели да достигне до 200 000 студенти, желаещи да придобият магистърска степен в чужбина.
Финансова подкрепа ще се предоставя за студенти от Испания, които следват магистратура в една от 33-те “Еразъм+“ Програмни Страни и за студенти от програмните страни, които искат да следват магистратура в Испания. Този пръв 3-годишен договор ще окаже подкрепа на близо 2 000 студенти. Програмата предоставя до 12 000 евро за едногодишен магистърски курс на обучение и до 18 000 евро за двугодишен курс на обучение.
Предлагат се улеснени условия за заемите за магистратури– не се изисква обезпечение от студента или неговите родители, предлага се благоприятен лихвен процент и опция за отложено начало на плащанията по кредита.
Повече информация относно схемата за отпускане на кредитите може да се намери на следните линкове:
Страница на ЕК:
http://bit.ly/1LumkLm
Линк към страницата на Microbank с информация за магистърските кредити по програма „Еразъм+“:
http://bit.ly/1KpXCdn
Линк към информационно видео от интернет страницата на Microbank:
 http://bit.ly/1LHgNRM