Стажове за увеличаване на дигиталните умения на гражданите в ЕС

Стажове за увеличаване на дигиталните умения на гражданите в ЕС
Европейската комисия обяви планове за пилотен проект за предоставяне на професионален опит в цифровата област за 5000-6000 завършили студенти през 2018-2020 г. Платените 4-5 месечни стажове ще бъдат на разположение на студенти от всички дисциплини. Въпреки високите нива на младежка безработица, в Европа има 2 милиона свободни работни места. В много страни има несъответствие между уменията на търсещия работа и потребностите на пазара на труда. Днес повечето работни места се нуждаят от цифрови умения и повече от половината специалисти по ИКТ работят извън сектора на ИКТ. 40% от предприятията – предимно малки и средни предприятия – се нуждаят от ИКТ специалисти и за тях е трудно да ги наемат. Андрос Ансип, заместник-председател на Европейската комисия за единния цифров пазар, заяви: "Не трябва да се примиряваме с разликата в цифровите умения в Европа, образованието и обучението трябва да станат обща отговорност между работодателите, служителите, възпитателите и създателите на политики. Трябва да изпробваме идеи, да разработваме проекти, да работим и да обмисляме най-добрите начини да дадем на хората уменията, от които се нуждаят за нови работни места ". Пилотният проект има за цел да даде на студентите от всички дисциплини опит в областите, които се изискват от компаниите, особено малкия и средния бизнес. Стажовете могат да се съсредоточат върху "дълбокотехнологични" умения като киберсигурност, големи данни, квантова или изкуствена интелигентност, както и като уеб дизайн, дигитален маркетинг, разработка на софтуер, кодиране или графичен дизайн. Компаниите, които са членове на коалицията "Цифрови умения и работни места" и бизнеса, работещи в програма "Научни изследвания и иновации" на "Хоризонт 2020", ще бъдат в основата на проекта, но всички фирми в цифровата област са добре дошли да предлагат стажове и да обучават студенти. Първите стажове могат да започнат през есента на 2018 г. Стажантите получават стипендия от около 500 EUR на месец. Подробности за това как студентите и фирмите ще могат да се включат в проекта ще бъдат предоставени през следващите седмици. Ако пилотният проект бъде успешен, Комисията ще го развие допълнително. Цифровите технологии, системи и процеси оказват огромно влияние върху пазара на труда и вида на необходимите умения в икономиката и обществото. Промяна на структурата на заетостта, водеща до автоматизирането на "рутинни" задачи и до създаването на нови и различни видове работни места водят до необходимостта от по-квалифицирани специалисти по ИКТ във всички сектори на икономиката и до свързване на търсещите работа и работодателите по нови иновативни начини. Съвременният свят подтиква всеки гражданин да придобие най-малко основни цифрови умения, за да живее, да работи, да учи и да участва в съвременното общество. Европейската комисия публикува нова програма за умения за Европа, като работи заедно за укрепване на човешкия капитал, заетостта и конкурентоспособността. Той представя редица действия и инициативи с амбицията да се справи с дефицита на цифрови умения в Европа. Новата програма има за цел да подобри качеството и уместността на формирането на умения, да повиши видимостта и съпоставимостта на уменията и квалификациите и да усъвършенства компетентността, документацията и информирания избор за кариера. Коалицията "Цифрови умения и работни места" е нова водеща инициатива, която стартира през декември 2016 г. Тя обединява държави-членки, компании, социални партньори, организации с нестопанска цел и доставчици на образование, които предприемат действия за справяне с липсата на цифрови умения в Европа.
Източник: Европейска комисия