СТО ПРЕМАХВА МИТАТА НА 90% ОТ СВЕТОВНАТА ТЪРГОВИЯ С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

СТО ПРЕМАХВА МИТАТА НА 90% ОТ СВЕТОВНАТА ТЪРГОВИЯ С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Европейският съюз (ЕС), Съединените щати и Китай, както и мнозинството от държавите – членки на Световната търговска организация, се съгласиха да премахнат митата върху 201 високотехнологични продукта, съобщи ЕК. Решение е продължение на сключеното през 1996 г. Споразумение за информационните технологии и според Европейската комисия представлява "високотехнологична търговска сделка за трилиони евро".
Измежду високотехнологичните стоки, включени в сделката, са медицинска апаратура, видеоигри и конзоли, слушалки, blue ray/DVD устройства и GPS устройства.
Според ЕК споразумението ще покрие близо 90% от световната търговия на засегнатите стоки.
"Сделката ще намали цените за потребителите и бизнеса, по-специално за по-малките компании, които са били тежко засегнати от високите тарифи в миналото", заяви европейският комисар за търговията Сесилия Малмстрьом.
Тарифите ще бъдат елиминирани в рамките на три години от датата на влизане в сила на споразумението, която се очаква да бъде 1 юли 2016 г. За определени по-чувствителни стоки са предвидени фази на прилагане, които ще позволят на бизнеса да се адаптира към новите условия.

Прочетете повече информация на следната интернет  страница: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5440_en.htm?locale=en