Сътрудничеството между научните изследователи, бизнеса и образованието е възможност за Европа на талантите заяви Мария Габриел

Сътрудничеството между научните изследователи, бизнеса и образованието е възможност за Европа на талантите, заяви Мария Габриел
 

Какво е необходимо за създаване на по-добри перспективи за развитие на кариерите на научните изследователи в Европа разисква днес българският еврокомисар Мария Габриел с министрите на науката на държавите членки на онлайн заседанието на Съвета по конкурентоспособност в Брюксел, провеждащ се в рамките на Португалското председателство на Съвета на ЕС.
 
„Европейското научноизследователско пространство има ключова роля за засилване на привлекателността на научната кариера за младите хора, за подобряване на международната мобилност на изследователите и осигуряване на ефективни взаимодействия между академичните, научните среди, публичните органи и бизнеса. За насърчаване на професионалното развитие на научните изследователи, ще бъде актуализирана европейската рамка за научноизследователска кариера в ЕС. Предвиждаме пакет от мерки, за чието реализиране призовах днес държавите членки за силна ангажираност и повече взаимодействие между образованието, научните изследвания и иновациите“, коментира Мария Габриел.
 
Тя отбеляза, че е предизвикателство превръщането на феномена „изтичане на мозъци“ в „мобилност на талантите“. В този контекст, една от новите мерки е създаването на Обсерватория за научноизследователска кариера. Тази инициатива ще позволи набиране на данни в ЕС с набелязване на мерки за по-балансирано движение на талантите. Ще бъдат включени показатели като системи на заплащане, начини на мобилност и условия на заетост. Европейската рамка за компетентностите с акцент върху уменията и талантите ще предоставя по-ясна представа за тенденциите на пазара на труда в областта на научните изследвания.
 
Българският еврокомисар наблегна, че е важно научните изследователи да имат повече възможности за достъп до информация относно тенденциите в науката и перспективите за мобилност за кариерно развитие. Това ще бъде осъществено с Платформата за таланти на Европейското научноизследователско пространство, която ще надгради инициативата EURAXESS за постигане на по-голяма ефективност и въздействие. Мария Габриел привлече вниманието и върху мярката ERA4You, чиято цел е подобряване на възможностите за мобилност, така че изследователите да имат достъп до високи постижения и да придобият нов опит чрез специални схеми за мобилност между бизнеса и науката. Тя ще насърчава структурираното сътрудничество между научните среди и предприятията, както и между различните дисциплини и държави.
 
„За да постигнем силно и динамично Европейско научноизследователско пространство е много важна добрата координация и подкрепата на държавите членки, академичните, научните среди и бизнеса. Това е от ключово значение за привличането на повече млади хора, включително жени, към професионална кариера в областта на науката и иновациите“, заключи българският еврокомисар.
 
Източник: Европейска комисия
Източник фотография: Аудио-визуална служба на ЕС
Фотограф: Aurore Martignoni