Темите в дневния ред на Парламента през 2017 г. : мигранти, тероризъм, климат

Темите в дневния ред на Парламента през 2017 г. : мигранти, тероризъм, климат

Сред приоритетите на Европейския парламент за 2017 г. попадат нови правила за предоставянето на убежище в рамките на ЕС и мерки за борба с тероризма и данъчните измами. Освен това евродепутатите ще гласуват законодателни предложения за утвърждаване на правата на потребителите онлайн, както и за ограничаване на вредните емисии и стимулирането на екологично чистите източници на енергия.

През 2017 г. се очакват промени в регламента, уреждащ правилата за получаване на убежище в страните от ЕС. Беше предложен механизъм за преразпределение на търсещите убежище, което да става автоматично, при достигане на определен праг. Ако броят на търсещите убежище е под съответния праг, се предлага да остане сегашното правило, че техните молби се разглеждат от страната, където те са влезли в ЕС.

Най-голямото законодателно предложение относно климата ще бъде реформата на европейската схема за търговия с емисии. Целта е да бъдат намалени емисиите, да се насърчат компаниите да преминат към по-чисти начини на производство и да се предотврати бягството им към страни с по-малко амбициозни цели в тази област. Целите, които се поставят са емисиите на парникови газове в ЕС да намалеят с 40 % до 2030 г.спрямо нивата от 1990 г.

В края на ноември 2016 г. Парламентът и страните-членки постигнаха предварително съгласие по текста на директива за борба с тероризма, която ще доведе до криминализиране на ред деяния, подготвящи терористични актове – например, обучение, финансиране и възхвала на тероризма.

По отношение на единния цифров пазар, депутатите ще разгледат предложение срещу геоблокирането, което следва да гарантира, че потребители, купили продукти или услуги онлайн в друга страна от ЕС, имат същите права като местните потребители (т.е. те плащат същите цени, имат възможност да направят покупка и да извършат плащане).

Друга важна област е уреждането на авторските права върху онлайн съдържание. Това би позволило разпространението на онлайн съдържание в други страни от ЕС, като така пътуващите ще могат да гледат любимите си предавания и в чужбина. Също така YouTube, Google, Facebook и други компании, показващи чужди клипове на своите страници, биха били принудени да следят дали материалите, които предлагат, са защитени или не.

Източник: Европейски парламент