Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт

Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт

Eкспресът "Връзка с Европа" тръгва на пътешествие от гарата в Лисабон на 2 септември като част от проявите по повод на Европейската година на железопътния транспорт (2021 г.). По време на петседмичното си пътешествие той ще спре на гарите в над европейски 100 града, сред които и българските София и Русе. С начална гара в Лисабон, крайна дестинация в Париж и междинна спирка в Любляна, влакът символично свързва и португалското, словенското и френското председателство на Съвета на ЕС.

По маршрута на гарите на влака се планират различни прояви. Любителите на железопътния транспорт могат да следят дебатите, които се провеждат по време на пътуването от участниците в него, и обсъжданията на политиката на ЕС в областта на инфраструктурата и ролята на трансевропейската транспортна мрежа (TENT), които ще бъдат предавани на живо на уебсайта на инициативата от Лисабон, Букурещ, Берлин и Бетембург. Експресът „Връзка с Европа“ е продукт на забележителното сътрудничество между Европейската комисия и Общността на европейските железници и инфраструктурни дружества (CER), европейските оператори на железопътен транспорт, ангажираните с управлението на инфраструктура лица и редица други партньори на равнище на ЕС и на местно равнище.

Източник: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия