Ученици гостуваха на Информационен център Европа Директно – Видин

Ученици гостуваха на Информационен център Европа Директно – Видин
Днес ученици от 7б клас от СУ "Цар Симеон Велики" Видин посетиха Информационния център "Европа Директно – Видин". По време на тяхното гостуване, те получиха информация от консултант на центъра относно безопастността на храните, информацията, която ни дават етикетите и "дребния шрифт" на тях, какво прави Европейският съюз, за да защити своите потребители и насърчи здравосовния начин на живот. Тяхното гостуване бе свързано с участието им в "Посланици на здравето" – национален уенически конкурс, който популяризира здравословния начин на живот и промотира добрата храна като част от предпоставките за добро здраве.