УДВОЕНИ СА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА В ЕВРОПА

УДВОЕНИ СА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА В ЕВРОПА

Вчера Европейската комисия одобри пакет от оперативни, бюджетни и правни мерки за справяне с бежанската криза в Европа. Действията на ЕК следват предложения през май Европейски дневен ред за миграцията.
Нови 1,7 милиарда евро са предвидени от Европейската Комисия за подпомагане на страните членки, най-засегнати от бежанската криза .
Средствата, отделени за политиките по миграцията и предоставянето на убежище в бюджета на ЕС, достигнат до 9,2 милиарда евро, в това число:
– 4.5 милиарда евро са планирани за миграционни въпроси
– 1.2 милиарда евро за нови мерки обявени през май и септември 2015 г.
– 1.8 милиарда евро в специален фонд за подпомагане на Африка (обявен през септември 2015 г).
– 1.7 милиарда евро,са  предложени вчера.
Подробен списък на предложените мерки и отделените за тях средства можете да намерите на следния интернет адрес:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_en.htm
Одобрени са от Европейската Комисия и 40 процедури срещу 19 страни членки за нарушение на европейското законодателство в областта на приложението на Общата европейска система за предоставяне на убежище. Срещу България са одобрени три процедури за нарушения в прилагането на директивите за предоставянето на убежище, за условията в центровете за приемане на бежанци и за признаване на квалификациите.
Пълен списък на одобрените процедури можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5699_en.htm.
Източник : Европейската Комисия