Улеснен е достъпът до онлайн съдържание и онлайн продажбите в ЕС

 

Улеснен е достъпът до онлайн съдържание и онлайн продажбите в ЕС

Представени са нови правила от Европейската комисия, които са свързани с трансграничната преносимост на услугите за цифрово съдържание, авторските права и цифровите договори, чрез които се опростява и разширява достъпът на потребителите до цифрово съдържание и се насърчават онлайн продажбите в рамките на ЕС.
ЕК предлага правила в областта на електронната търговия, които да доведат до хармонизиране на договорното право на държавите членки в сферата на онлайн продажбата на стоки и предоставянето на цифрово съдържание. Целта на тези предложения е да се дадат повече възможности, избор и права на потребителите при онлайн пазаруване от други държави-членки на ЕС. Благодарение на новите правила предприятията ще могат да предоставят стоки и цифрови услуги на потребители във всички държави-членки на ЕС чрез еднакви договорни правила, което ще доведе до спестяване на разходи и достъп до нови пазари.
Предложенията на Комисията са в изпълнение на Стратегията на ЕК за единен цифров пазар.
Регламентът, който е предложен относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание ще даде възможност на гражданите на ЕС да пътуват с цифрово съдържание, което са закупили или за което са се абонирали у дома: филми, спортни предавания, музика, електронни книги и игри. Понастоящем такъв достъп  е невъзможен при пътуване в рамките на ЕС. Очаква се трансграничната преносимост — ново право за потребителите в ЕС, да влезе в сила през 2017 г.
Източник: Европейската Комисия