В плана ”Юнкер” България ще участва със 100 млн. евро