ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА СЕ ОБСЪЖДА ОТ БЪЛГАРСКИ ЕВРОДЕПУТАТИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ В СТРАСБУРГ

Отворена е регистрацията за второто издание на младежката конференция EYE. Тя ще се проведе на 20 и 21 май 2016 г. в Европейския парламент в Страсбург. В събитието се очаква да вземат участие млади хора от цяла Европа, които ще обсъдят бъдещето на континента и ще формулират конкретни предложения към парламентарните комисии.
Както и в първото издание на конференцията през май 2014 г. в Страсбург ще могат да участват само групи, максималният брой на участниците ще бъде 7 000. Регистрацията ще бъде отворена, докато броят на записалите се не достигне максималния брой, или до 31 декември 2015 г. Информация за стъпките за извършване на регистрация за участие в конференцията можете да намерите на този интернет сайт: http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!/registration-guide.html
Темите, които ще се разглеждат на конференцията през 2016 са:
– Война и мир: Перспективи за една мирна планета
– Апатия или участие: Програма за жизнена демокрация
– Изолация или достъп: Борба с младежката безработица
– Стагнация или иновации: Работното място утре
– Срив или успех: Нови пътища за устойчиво развитие на Европа
За обсъждане на горе изброените теми ще бъдат организирани над 50 мероприятия от партньорски организации на EYE и от младежки групи.
На този интернет сайт можете да намерите програмата на конференцията http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme.html.

Подробна информация за конференцията можете да намерите на следния интернет адрес:

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme/activity-formats.html

Източник: Европейски парламент