Вашите права на летището с оглед сигурността

Вашите права на летището с оглед сигурността
През юни 2011 г. Комисията изготви три законодателни предложения относно използването на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС след консултации с всички заинтересовани страни, съобщение на Комисията относно използването на скенери за целите на сигурността, публикувано през юни 2010 г., и оценка на въздействието. Съобщението потвърди скенерите за сигурност като валидна алтернатива на разрешените методи за скрининг, тъй като те са в състояние да откриват метални и неметални предмети, пренасяни от човек. Реакциите на съзаконодателите, Парламента и Съвета бяха окуражаващи, като проправиха пътя за регулиране на използването на тази технология на равнище ЕС. През ноември 2011 г. Европейската комисия прие правна рамка на ЕС относно скенерите за сигурност, която беше включена в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията. Основните елементи на това законодателство са:
Използването на скенери за целите на сигурността на летищата в ЕС е незадължително за държавите-членки / летищата.
Ако държавите-членки / летищата на ЕС решат да ги използват, са приложими минимални условия на работа и изисквания за ефективност на ЕС, по-специално:
– Само скенери за сигурност, които не използват йонизиращо лъчение, могат да бъдат разгърнати и използвани за проверка на пътниците;
– Скенерите за сигурност не съхраняват, задържат, копират, отпечатват или извличат изображения; Всеки неразрешен достъп и използване на изображението е забранен и трябва да бъде предотвратен;
– Служителят, който анализира изображението, трябва да бъде на отделно място, така че да не може да вижда преглеждания пътник, изображението да не е свързано с лицето, обект на екрана, и да бъде замъглено или затъмнено, за да се предотврати идентификацията на лицето на пътника;
– Всички технически средства, които могат да съхраняват, копират, фотографират или записват по друг начин изображения, не се допускат на отделно място, където се анализира изображението;
– Пътникът може да поиска образът на неговото тяло да бъде анализиран от служител, чиито пол предварително е избрал;
– На пътниците трябва да бъде предоставена възможност да се откажат от скенер за сигурност. В този случай пътникът се проверява чрез алтернативен метод за скрининг, включващ най-малко ръчно претърсване;
– Пътниците трябва да бъдат напълно информирани за използваната технология, преди да бъдат проверени.
Повече за Вашите права: www.europa.eu