Вашите здравни права

Вашите здравни права
Припомнете си, че когато пътувате в ЕС е добре да притежавате европейска здравоосигурителна карта. Някои важни подробности са, че тя е безплатна, тя ви дава достъп до държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава, тя се издава от националния доставик на здравноосигурителни услуги. За България това е Националната здравноосигурителна каса, която има своите местни офиси за обслужване. 
Друго важно нещо, което трябва да се има предвид, че Европейската здравноосигурителна карта ЕЗОК не замества пътническата застраховка, т.е. ЕЗОК няма да покрие разходите ви в случай на инцидент, забавен полет или откраднат багаж. ЕЗОК не покрива разходи в случай, че пътувате в чужбина с цел лечение и не грантира безплатно обслужване. Може да имате случай при които услуги, които не се заплащат у дома, може да не са безплатни в друга държава.
Не забравайте, че когато се местите да живеете в друга страна от ЕС, то непременно подайте формуляр S1, с който ще се регистрирате, за да получавате здравномедицински услуги в страната по пребиваване. 
Източник: Европейска комисия