Във Видин и Калафат ще се проведе Трансграничен форум „България и Румъния – европейско териториално сътрудничество отвъд граници“

Във Видин и Калафат ще се проведе Трансграничен форум „България и Румъния – европейско териториално сътрудничество отвъд граници“
 

На 20 и 21 октомври във Видин и Калафат ще се проведе Трансграничен дискусионен форум „България и Румъния – европейско териториално сътрудничество отвъд граници“. Форумът е организиран от Информационните бюра на Европейския парламент в България и Румъния, той ще започен на 20 октомври в град Калафат (Румъния) и ще продължи на 21 октомври в град Видин (България).
Участници във Форума ще бъдат председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова (АЛДЕ, България) и членът на Комисията по транспорт и туризъм Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния). В двете части на форума ще се включат и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството на Република България Деница Николова, Натали Ферсхелде от отдел за трансгранично сътрудничество в Европейската комисия и националният координатор на Румъния за Стратегията на ЕС за Дунавския регион Силвия Давидою от Министерство на външните работи на Румъния. Модератори ще бъдат журналистите Мария Стефанова и Магдалена Морех.
По време на дискусия, която ще се проведе в първия ден от форума в пристанище Четате до град Калафат, г-н Маринеску ще се засегнат темите за въздействието на Дунав мост 2 върху местната икономика три години след откриването му, транспорта на товари по р. Дунав, създаването на индустриални паркове в по-слабо развити райони и бъдещето на кохезионната политика на ЕС.
На 21 октомври, Форумът ще продължи от 11.00 до 14.00 часа в хотел „Ровно“ в град Видин, където г-жа Михайлова ще представи Резолюция на Европейския парламент относно европейското териториално сътрудничество (ЕТС), по която бе докладчик. Българският представител в Европейския парламент ще наблегне върху главните точки в резолюцията, а именно: европейската добавена стойност на ЕТС, най-добри практики и принос към целите на стратегията „Европа 2020“, принос към териториалното сближаване, подкрепа за научни изследвания и иновации, управление и координация на политиката, опростяване и бъдещи препоръки, повишаване на обществената осведоменост и на видимостта.
 
Източник: Информационно бюро на Европейски парламент в България