Възможности за финансиране по Зелената сделка

Три програми в момента предлагат финансова подкрепа, възможности за обучение и помощ за проекти на европейските градове и региони.
1. Финансова подкрепа: 60 000 евро безвъзмездни средства за 70 местни власти
Европейският инструмент за градовете финансира разработването на инвестиционна концепция (включително предпроектни проучвания; анализи на пазара, заинтересованите страни, правни, икономически, финансови и рискови анализи) с фиксирана безвъзмездна помощ от 60 000 евро за всеки бенефициент. Настоящата покана има за цел да финансира 70 бенефициенти.
Краен срок: 30 юни 2023 г., 17:00 ч. централноевропейско време (Брюксел).
Направете тук проверката за допустимост на EUCF, за да проверите дали вашето местно правителство отговаря на условията за получаване на подкрепа от EUCF.
Повече информация за поканата можете да намерите тук.
2. Програма за побратимяване Net Zero: Отворена покана за побратимени градове за ускоряване на климатичната неутралност
Искате ли да се поучите от опита на пилотните градове на NetZeroCities ?
Присъединете се сега към 20-месечната индивидуална програма за обучение и работете в тясно сътрудничество с пилотните градове на NetZeroCities. Избраните побратимени градове ще имат възможност да се учат от иновативните дейности, които пилотните градове развиват, чрез 3 улеснени модула: Започваме, Съзидание и Капитализация.
Кой може да кандидатства : Могат да кандидатстват всички градове, избрани или не като един от 100+12-те мисионерски града.
Намерете повече информация за поканата, включително насоки за поканата и критерии за допустимост на страницата на Програмата за побратимяване.
Краен срок: 30 юни 2023 г.
3. Кръгова икономика: Възможности за подпомагане на проекти
Circular Invest и DEFINITE-CCRI предлагат безплатна помощ за разработване на проекти в подкрепа на изпълнението на проекти в областта на кръговата икономика в европейските градове и региони. Избраните местни и регионални органи ще се възползват от индивидуална менторска подкрепа за разработване на проекти за кръгова икономика, които могат да бъдат финансирани.
Краен срок: 30 юни 2023 г.