Връщането на граждани на трети държави се улеснява с нов европейски пътен документ

Връщането на граждани на трети държави се улеснява с нов европейски пътен документ
 
Парламентът призовава ЕС да насърчи употребата на хармонизирани пътни документи в контекста на споразуменията за обратно приемане, сключени с трети държави. Страните членки също така трябва да се стремят да получат гаранция за признаването на европейския пътен документ за връщане в двустранните си споразумения и други правни договорености, сключени с трети държави, които не са обхванати от официални споразумения, се казва в текста. Европейските депутати отбелязват, че европейският пътен документ следва да намали административната и бюрократична тежест на администрациите на държавите членки и на трети държави и изтъкват, че хармонизирания формат на формуляра е необходим, за да се възстанови ефективното функциониране на миграционната политика на Съюза, както и за възпирането на незаконната миграция.
В тази връзка в четвъртък Парламентът прие предложението на ЕК за стандартизиран европейски пътен документ, който да ускори връщането на граждани на трети страни, пребиваващи незаконно на територията на държавите членки на ЕС без наличието на валидни паспорти или лични карти.
Проекторезолюцията, съставена от Юси Хала-ахо (ЕКР, Финландия), беше приета с 494 гласа „за“, 112 „против“ и 50 „въздържал се“.
Чрез стандартизиран европейски пътен документ се цели да се засилят характеристиките за сигурност и техническата защита на формуляра, така че да насърчат неговото признаване от трети страни. За да влезе в сила, новата регулация трябва да бъде одобрена и от Съвета на министрите.
Към момента органите на трети страни трудно признават пътните документи за връщане, предоставени от държавите членки, поради различни причини, включващи липсата на подходящи стандарти за сигурност, както и заради различаващите се формати на тези документи, се отбелязва в резолюцията на парламента, одобряваща регламента.
Статистиката на Европейската комисия също посочва, че през 2014 г. в ЕС по-малко от 40% от решенията за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни са били изпълнени.
Новият регламент предвижда общ формат за европейски пътен документ, обновявайки необвързващата препоръка на Съвета от 1994 г. За да се предотврати подправянето и фалшификациите, хармонизираните формати на формуляра за пътни документи за връщане ще прилагат същите стандарти за сигурност като водни знаци, които са били приети през 2002 г. за издаването на визи от страните членки на ЕС на лица без валидни пътни документи.
Законодателният проект все още трябва да бъде одобрен и от Съвета на министрите, след което ще влезе в сила на двайсетия ден от публикуването му в Официалния вестник на ЕС.
 
 Източник: Европейски парламент