Второ трансгранично събитие за ползите от политиката на сближаване се проведе в Крайова

Второ трансгранично събитие за ползите от политиката на сближаване се проведе в Крайова
Информационен център Европа Директно – Видин заедно с Европа Директно – Южна Олтения, Румъния и подкрепата на ГД "Регионална и селищна политика" (DG REGIO) към Европейската комисия организираха трансграничен семинар на тема: „Политиката на сближаване – повече от 30 години ползи за гражданите“. Събитието се състоя в Крайова на 12 и 13 декември 2019г., на което присъстваха български и румънски участници, представители на местните институции, европейски програми, НПО, културни организации и др. По време на събитието беше представена история на политиката на сближаване от нейното създаване до днес, ползите за гражданите и държавите-членки, представени бяха добри примери на изпълнени проекти, финансирани от кохезионните инструменти, както и бъдещи възможности за създаване на проеки и партньорства от двете страни на границата.