Възможности за доброволчество и стаж към Европейския корпус за солидарност

Възможности за доброволчество и стаж към Европейския корпус за солидарност
 
Европейският корпус за солидарност е новата програма на Европейския съюз, която създава възможности за младите хора да участват в доброволчески дейности или да стажуват/работят в проекти в собствената си страна или в чужбина, които облагодетелстват общностите и хората в Европа. Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях. Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършването на 18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.
След приключване на процеса на регистрация участниците в Европейския корпус за солидарност могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг проекти, например за предотвратяване на природни бедствия или възстановяване след тях, помощ в центрове за бежанци или вземане на мерки във връзка с различни социални въпроси в дадени общности.