Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Покана за набиране на предложения за предоствяне на услуги за медиен мониторинг и анализ в България: краен срок – 18 януари 2024 г.

Европейският парламент започна тръжна процедура с цел да възложи едногодишен рамков договор за ежедневен мониторинг и ежемесечен анализ на печатни медии (национални и регионални), аудио-визуални

Read More »
Европейско финансиране

Поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2024 г. е официално обявена!

Комисията отправи поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2024 г. Това е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Read More »
Европейско финансиране

Отварят втора покана за проекти по програма „Дунавски регион“

Обявена е Втора покана за набиране на проектни предложения по програма „Дунавски регион“ 2021-2027. Формулярът за кандидатстване, заедно с пакета необходими документи, се подава в

Read More »
Европейско финансиране

Конкурс за проекти в подкрепа на независимите медии и плурализма по програма „Творческа Европа“

Европейската комисия публикува нова покана за представяне на предложения по програмата „Творческа Европа“, озаглавена „Журналистически партньорства“, с която ще бъдат разпределени 11 милиона евро за

Read More »
Европейско финансиране

Кандидатствайте за Европейските награди за наследство/наградите Europa Nostra 2024 до 13 октомври 2023 г.

Европейските награди за културно наследство / наградите Europa Nostra за 2024 г. са отворени за кандидатстване! Най-вдъхновяващите европейски архитекти, занаятчии, експерти по културно наследство, професионалисти,

Read More »
Европейско финансиране

Покана за партньорства по Програмата на ЕС за градовете

Градовете, градските райони, регионите, както и националните им асоциации, могат да кандидатстват за присъединяване към 2 нови тематични партньорства в рамките на Програмата на ЕС

Read More »
Европейско финансиране

Ден в памет на жертвите на тоталитарните режими: „да отстояваме мира, демокрацията и европейските ценности“

По повод Общоевропейския ден в памет на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, който се отбелязва на 23 август, заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ

Read More »