Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Покана за предложения – Младежта за най-отдалечените региони: 1 милион евро в подкрепа на младежта в най-отдалечените региони

Действието подкрепя изпълнението на обновената стратегия „Поставяне на хората на първо място, осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж, отключване на потенциала на най-отдалечените региони на

Read More »
Европейско финансиране

Борбата срещу разхищаването на храни е едно от ключовите направления за действие, заложени в стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“, която има за цел

Read More »
Европейско финансиране

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА, ПО-СПЕЦИАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА И ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ“

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005

Read More »
Европейско финансиране

Отворена е покана за кандидатстване по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви покани за набиране на проекти по две от европейските програми за териториално сътрудничество за новия програмен период до

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана: Творческа Европа – Европейско сътрудничество 2022

Отворената покана „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея е

Read More »