Възможности за набиране на проектни предложения

Възможности за набиране на проектни предложения

 

Всички знаем за стотиците възможности за пътуване, работа или стаж из Европа идващи от ЕС, но на масата стои друг, не по – малко важен въпрос. А именно – Какви са възможностите за кандидастване с проектно предложение? Освен активните европейци, които редовно ходят по обмени и участват в програми, трябва да насърчаваме и ентусиастите, които имат нови и креативни идеи за проекти от всякакво естество. По този начин ще има баланс между желаещите да участват в проекти и наборът от проекти.

Но как можем да намерим платформа, където да представим проекта си и да получим финансиране? Таакъв тип „сцена“ за нашите идеи е Европейският корпус за солидарност. Освен да кандидатсваме за проекти можем да кандидатстваме с наша идея за проект. След регистрация в портала на корпуса група от 5 човека на възраст между 18 и 30 години могат да реализират личен проект. Повече за изисквания и детайли по писането на проекта можете да откриете на страницата на корпуса за солидарност.

 Следващият краен срок за предаване на проект е до 5 октомври. Проектите се предават към Националната агенция на страната, в която кандидатът е законно пребиваващ.

И разбира се финансирането се осигурява по следните точки:

– Управление на проекта (Project Management)– Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта (напр. подготовка, изпълнение, дейности, оценка, разпространение и последващи дейности) в размер на 500 евро на месец;

 

– Разходи за наставничество (Coaching Costs)– Разходи, свързани с участието на наставник в проекта (описани във финансовите правила по дейността в Ръководството по Програма „Европейски корпус за солидарност“) – максимум за 12 дни;

 

– Извънредни разходи (Exceptional Costs)– Разходи за подкрепа на участието на млади хора (членове на групата, изпълняваща проекта) в неравностойно положение в размер на 100% от реалните легитимни разходи.

 

За повече информация:

 https://europeansolidaritycorps.bg/proekti-za-solidarnost-kandidatstvane-za-finansirane