Инициативата WiFi4EU стартира регистрации за европейско финансиране на точки за публичен достъп до безжичен интернет

Инициативата WiFi4EU стартира регистрации за европейско финансиране на точки за публичен достъп до безжичен интернет
Еврипейската комисия задейства уебпортала на иниативата за достъп до безжичен интернет из цяла Европа, като подкани общините да започнат регистрация, чрез която после да кандидатстват с проектно предложение по първата покана. Поканата се очаква да бъде отворена през май месец. Програмата WiFi4EU предлага на общините ваучери на стойност 15 000 евро за създаване на точки за публичен достъп до безжичен интернет на обществени места, включително библиотеки, музеи, паркове и площади. Целта на инициативата WiFi4EU е до 2020 г. да бъде осигурен безплатен достъп до безжичен интернет на най-посещаваните обществени места във всяко село и всеки град в Европа. Общините могат да използват ваучерите на WiFi4EU за закупуване и инсталиране на оборудване за безжична интернет връзка в избрани от тях центрове на местния обществен живот. Разходите за поддръжката на мрежата ще се поемат от съответната община. Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел добави: Благодарение на инициативата WiFi4EU хиляди европейци в целия ЕС ще разполагат с безплатен достъп до интернет на обществени места. WiFi4EU дава възможност на общините да приобщят своите граждани към интернет свързаността, за да могат чрез нея пълноценно да се възползват от безкрайните възможности на цифровизацията. Тя смята също така, че това е конкретна стъпка към изграждането на цифровия единен пазар. В бюджета на ЕС до 2020 г. са предвидени 120 млн. евро за оборудване за безплатни обществени Wi-Fi услуги в общо 8000 общини от всички държави членки, както и от Норвегия и Исландия. Кандидатстването за ваучер ще премине през няколко етапа. Първияте е етап на регистрация: от 20 март 2018 г. общините следва да се регистрират на портала www.WiFi4EU.eu. Следващият етап е на подаване на заявления: в средата на май 2018 г. ще бъде публикувана първата покана, като регистриралите се общини ще могат да кандидатстват за първия кръг от 1000 ваучера на WiFi4EU (на стойност 15 000 евро всеки). Ваучерите ще се разпределят по реда на подаване на заявленията. И етап на възлагане: Комисията ще обяви избраните 1000 общини, които ще получат финансиране в рамките на първата покана, като ще се стреми да гарантира баланс в териториално отношение. Всяка участваща държава ще получи поне 15 ваучера. Очкава се през следващите две години ще бъдат обявени още четири покани на WiFi4EU. Финансираните от WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, няма да разпространяват реклами и няма да събират лични данни. 
Източник: Европейска комисия