„Юки и Горският съюз“ – Нов образователен пакет за ЕС, предназначен за началните училища

Съветът на Европейския съюз има удоволствието да ви представи нов комплект безплатни образователни ресурси, предназначени за използване в класната стая от учителите в началните училища.

Основани на приключенията на малката светулка Юки, тези учебни ресурси имат за цел да запознаят учениците на възраст между 7 и 9 години с основни факти за ЕС. Те включват и редица забавни занимания, чрез които учениците да проучат понятия като мир, компромис и разрешаване на конфликти и да научат повече за ролята на Съвета на ЕС и на Европейския съвет.

Пакетът, който може да се свали тук, се състои от няколко допълващи се продукта:

  • приказка „Юки и Горският съюз“, в която чрез образи и метафори се разказва за създаването на ЕС;
  • книжка с упражнения „Да учим с Юки“, която съдържа обяснения за фактите и събитията зад метафорите в приказката, както и игри, които помагат на децата да учат, докато се забавляват;
  • карта на ЕС за дейностите, предложени в книжката с упражнения;
  • цифрово ръководство за учителя, което да улесни постигането на определени учебни цели.

Учителите, които желаят да получат печатен екземпляр, могат да заявят своя интерес, като попълнят този формуляр.

Източник: Съвет на ЕС