За болестите няма граници

ЗА БОЛЕСТИТЕ НЯМА ГРАНИЦИ
Взехте ли и техните документи? Пребиваването на вашия домашен любимец на територията на Европейския съюз не се разрешава без съответното удостоверение

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“
Теми: Ветеринарен сектор и здраве на животните
Изтеглете книгата в PDF