ЗA ИЛИ ПРОТИВ ОБЩОЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ДАННИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ, ИЗЛИТАЩИ ЗА И ОТ ЕС?

ЗA ИЛИ ПРОТИВ ОБЩОЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ДАННИТЕ НА ПЪТНИЦИТЕ, ИЗЛИТАЩИ ЗА И ОТ ЕС?

Европейската комисия представи проект на законодателство за споделянето и защитата на резервационните данни на пътниците (Passenger Name Record PNR), които пристигат и излизат от ЕС. Правилата регламентират и използването на тези данни от органите на държавите членки и европейския полицейски орган Европол с цел борба с тероризма и сериозните транснационални престъпления.
Темата беше на дневен ред в Комисията по гражданските свободи на Европейския парламент.
Евродепутатите искат тези данни да бъдат използвани единствено за предотвратяване, проследяване и разследване на престъпления, като за това ще бъдат необходими гаранции за законното притежание, анализиране и употреба на данните.
През 2012 г. идеята за създаването на подобна система за данни отново беше на дневен ред, но евродепутатите реагираха срещу нея. Тя се върна в намеренията на Брюксел след трагичните атентати в Париж тази година.
Към настоящия момент се обмислят правила, които ще бъдат прилагани към авиолиниите, които поддържат линии към и от ЕС. Тези правила няма да се прилагат за вътрешните линии между държавите членки.
Включените нарушения на закона, които ще бъдат цел за борба чрез списъците с данни с трафик на хора са сексуална експлоатация на деца, трафик на наркотици, оръжия, муниции и експлозиви, пране на пари и киберпрестъпления.
Така наречените звена за информация за пътниците ("Passenger Information Units" (PIUs)) ще обработват данните само за пътници, за които има подозрения в участие в тероризъм или посочените транснационални престъпления.

Повече информация по темата, можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.euractiv.com/sections/infosociety/passenger-name-record-law-passes-first-hurdle-parliament-316354