За септември е насрочена първата координационна среща по приоритетите на председателствата в тройката Естония-България-Австрия

За септември е насрочена първата координационна среща по приоритетите на председателствата в тройката Естония-България-Австрия
 

За средата на месец септември е планирана първата координационна среща по приоритетите на председателства в тройката Естония-България и Австрия. За това са се договорили екипите, които работят по подготовката на ротационното председателство на Съвета на ЕС в трите държави.
Срещата е насрочена възможно най-скоро след официалния отказ на Великобритания да участва в тройката и решението на Съвета, според което всички председателства до 2020 година се изместват с шест месеца напред.
България работи по приоритетите още от миналата година. В началото на януари Съветът по европейски въпроси прие четири предварителни приоритета, формулирани от работните групи на различните министерства. Това са работни места, растеж и конкурентоспособност; миграция и сигурност; ефективен енергиен съюз и политика в областта на климата; Европейският съюз на световната сцена. На 20 януари вицепремиерът Кунева представи предварителните приоритети на заседание на правителството. Същия ден те бяха обсъдени и на заседание на Парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/steno/ID/4015. 
Състояха се и три работни срещи на тройката Великобритания-Естония-България за уточняване на позициите, преди Обединеното кралство да проведе референдума за членството в ЕС. Веднага след като стана ясно, че Великобритания напуска съюза, вицепремиерът Кунева започна поредица от лични срещи с министерствата за уточняване на новия график за подготовката.
Едни от общите акценти на тройката в сферата на конкурентоспособността, който ще бъде обсъден и с Австрия, е развитието на европейския цифров пазар, подготовката на висококвалифицирани кадри в сферата на информационните технологии, електронната търговия. 
Защитата и сигурността на европейските граждани ще е също сред акцентите на българското председателство – както по отношение на физическата сигурност при защита от тероризъм и насилие, така и защита на правата им като потребители. 
Аспект на миграцията, който е от изключително значение за развитието на България и цялата европейска икономика е трудовата миграция и т.нар. „синя карта“ за законна миграция в ЕС по примера на „зелената карта“ на САЩ. Това ще реши огромния проблем на бизнеса в момента с недостига на квалифицирана работна ръка.