Започна приемът на кандидатури за наградите “Нов европейски Баухаус” – 2024 г.

“Нов европейски Баухаус” е ежегодна творческа интердисциплинарна инициатива, която свързва Европейския зелен пакт с нашите жилищни пространства и преживявания. Наградите за 2024 г. ще бъдат присъдени за съществуващи проекти, както и за концепции, разработени от млади таланти, в четири категории:

1.   Възстановяване на връзката с природата

2.   Възстановяване на усещането за принадлежност

3.   Отдаване на приоритетно значение на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това

4.   Оформяне на кръгова промишлена екосистема и подкрепа за мислене, основано на жизнения цикъл

Кандидатурите се подават чрез официалната платформа за награди “Нов европейски Баухаус” в срок до 10 ноември 2023 г., а ръководството за кандидатстване е налично на всички езици. Награди ще бъдат присъдени на 20 победители, които ще получат награди в размер до 30 000 евро. Победителите ще бъдат обявени на фестивала на Новия европейски Баухаус, който ще се проведе от 17 до 21 април 2024 г. в Брюксел.

За пръв път тази година се приемат и кандидатури за проекти, допринасящи за възстановяването и реконструкцията на Украйна. Друга новост е акцентът върху проекти от регионите на ЕС, изправени пред социално-икономически предизвикателства във връзка с двойния цифров и екологичен преход.

Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта заяви: “Наградите „Нов европейски Баухаус“ са смислен начин за насърчаване на иновативни, културни и новаторски проекти, които приближават Европейския зелен пакт до гражданите. Радвам се, че младите таланти отново ще имат собствено пространство. С тазгодишното издание ще бъде отделено специално внимание на възстановяването на Украйна. Очаквам с нетърпение нови творчески проекти и разширяване на общността на инициативата.”

Източник: Представителство на ЕК в България