Започна свързването на млади хора с организации чрез Европейския корпус за солидарност

Започна свързването на млади хора с организации чрез Европейския корпус за солидарност
 
Акредитираните организации, предлагащи възможности за професионална практика в областта на солидарността, могат вече да използват базата данни за намиране на потенциални служители, стажанти или доброволци за своите дейности, което на практика се случи три месеца след стартирането на Европейския корпус за солидарност.
От тази пролет ще бъдат на разположение няколкостотин места за професионална практика, а през следващите месеци ще бъдат осигурени хиляди други.
С онлайн системата на Европейския корпус за солидарност става възможно прякото свързване на организации с млади хора, интересуващи се от придобиване на професионална практика в областта на солидарността. При регистрирането освен личните си данни младите хора могат да посочат своите умения, опит, периодите, през които са на разположение, предпочитанията и мотивацията си, както и да качат автобиография.
Повече информация ще намерите в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_bg.htm