Защита на журналистите и защитниците на правата на човека:

Защита на журналистите и защитниците на правата на човека: обществена консултация относно злоупотребата с предявяването на съдебни искове

Eвропейската комисия инициира обществена консултация относно действията на ЕС срещу злоупотребата с предявяването на съдебни искове, насочени срещу журналисти и защитници на правата на човека. Консултацията ще бъде включена в предстояща инициатива срещу SLAPP, която ще бъде представена от Комисията, както е обявено в Плана за действие за европейската демокрация.

Инициативата за ограничаване на злоупотребата със съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността е част от Плана за действие за европейска демокрация, в който се отбелязва, че тези практики все повече се използват в много държави членки в среда, в която се разрастват враждебните действия срещу журналисти. Неотдавна Комисията прие и препоръка относно безопасността на журналистите и ще продължи действията си за защита на свободата и плурализма на медиите с работата си по нов Европейски закон за свободата на медиите.

Обществената консултация е достъпна тук и ще бъде отворена до 10 януари 2022 г. Гражданите, журналистите, държавите членки, НПО, гражданското общество, съдиите, юристите се приканват да изразят мнението си.

Източник: Европейска комисия, Представителство в България