11-ти годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Министрите, отговарящи за стратегията на ЕС за Дунавския регион, се срещнаха на 19 и 20 октомври 2022 г., по повод 11-ия годишен форум на EUSDR, организиран съвместно от Украйна, Словакия, Европейската комисия и Транснационалната програма „Дунав“ с подкрепата на Danube Strategy Point и постигнаха съгласие по три направления: устойчиво развитие на Дунавския регион, реагиране на безпрецедентните предизвикателства за Дунавския регион (по отношение на енергетиката, навигацията и продоволствената сигурност) и задълбочаване на регионалното и трансграничното сътрудничество.

Дунавската стратегия обединява девет държави членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия и Словения) пет държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Република Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна), в които живеят 115 милиона жители. Тази година председател е Украйна, но заради войната там, годишният форум се проведе в словашкия град Кошице, който е в близост с границата с Украйна. По време на срещата дискусиите се обединиха около търсене на ефективни решения за устойчиво регионално развитие и сътрудничество между Макрорегионалните стратегии и Кохезионната политика на ЕС. Бяха очертани основните насоки за използване на съществуващия потенциал на река Дунав, като в съвместно изявление се насърчи всички участници в EUSDR да се възползват напълно от рамката на стратегията и да създадат мрежи за подкрепа на Украйна и съседните страни, както по отношение на настоящата ситуация, така и в очакване на бъдещи кризи. В обща декларация се обърна специално внимание на въпросите за енергийната сигурност и усилията на европейската общност за намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива чрез диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на енергия.

Пандемията от COVID-19 и руската агресия демонстрираха дълбоката взаимосвързаност на световните търговски пътища, които бяха силно засегнати и блокирани. В тези условия беше призната важната роля, която транспортът играе за икономическото, социалното и устойчивото развитие в Дунавския регион. Инвестициите в развитието и подобряването на макрорегионалната транспортна инфраструктура и корабоплаването по река Дунав са общ интерес и приоритет за всички страни и региони на EUSDR. Ето защо всички заинтересовани страни от Стратегията са призовани да укрепят взаимните инфраструктурни връзки и да разработят нови логистични маршрути за преодоляване на съществуващите заплахи и осигуряване на устойчиво и стабилно икономическо развитие на Дунавския регион.

Нови и иновативни подходи за оптимизирано развитие на преноса на хранителни продукти и стоки за бита в целия Дунавски регион, устойчиво икономическо развитие, създаване на нови работни места и инвестиции в пазарите на труда в Дунавския регион също бяха обсъдени от участниците в годишното събитие.

В рамките на форума Украйна предаде Председателството на Словения, чийто мандат започва от 1-ви ноември 2022 г. и ще продължи до края на 2023 г.

Автор: Мариана Гомилева (Кошице, Словакия)