Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Европейската комисия стартира Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации с бюджет от 570 млн. евро

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации (I3). I3 е нов инструмент за финансиране за

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана за подкрепа на информационни мерки, свързани с Европейската кохезионна политика

С настоящата покана за предложения Европейската комисия се стреми да избере потенциални бенефициенти за изпълнение на редица информационни мерки, съфинансирани от ЕС. Основната цел е

Read More »
Европейско финансиране

Европейският институт за иновации и технологии стимулира устойчивото възстановяване и растеж на секторите на културата и творчеството в Европа

Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне конкурентоспособността и растежа на секторите

Read More »
Европейско финансиране

Какво е SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE)

Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) е достъпен за страните от ЕС, които трябва да

Read More »
Европейско финансиране

Подобрена информираност за изкуство и култура на етнически и културни малцинства – активна

Първа покана за представяне на проектни предложения по Резултат 3 „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)“ Краен

Read More »
Европейско финансиране

Проекти за солидарност – затворена

Проект „Солидарност“ е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и реализирана от самите млади хора за период от 2 до 12 месеца. Тя

Read More »
Европейско финансиране

Европейски платформи 2021 – затворена

Подпрограма: Култура Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-PLAT Краен срок: 29/09/2021 18:00 По тази покана се подкрепят групи от организации (платформи) в културните сектори в усилията им

Read More »