12-ти Годишен форум на страните от Дунавската стратегия

Под мотото „EUSDR Навлизане в десетилетието на бъдещето“ представители на всички 14 държави членки на Дунавската стратегия се събраха на 12-ти Годишен форум, в словенския град Brdo pri Kranju, от 23 до 25 октомври. Събитието по традиция се организира от Европейската комисия и Програмата за Дунавския регион, подкрепено от Danube Strategy Point, като тази година то е под председателството на Република Словения.

При откриването на форума Комисарят по политиката на сближаване и реформите, Елиза Ферейра напомни: „Дунавският регион е от съществено значение за напредъка на европейския проект и благосъстоянието на своите 115 милиона жители в 14 страни членки. Дискусиите по време на форума водят до по-тясно сътрудничество в региона и напредък в 12-те приоритетни области на Стратегията за Дунавския регион“.

Фокусът на тазгодишната среща беше разширяването на ЕС и подкрепата за присъединяващите се страни, възстановяването на Украйна, енергийните и транспортни предизвикателства на региона, участието на младите хора в Дунавската макрорегионална стратегия и професиите на бъдещето.

Ключови лектори бяха Таня Файон, вицепремиер и министър на външните и европейските въпроси на Словения, Александър Шаленберг, министър на европейските и международните въпроси на Австрия, и други министри от страните по Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR).

Работните дискусии наблегнаха на изпълнението на 27 стратегически проекта, които подкрепят икономическото, социалното и териториално развитие на региона и сближаването на дунавските държави. Част от проектите са насочени към подобряване на корабоплаването по р. Дунав и транспортната свързаност. Други целят решаването на глобални проблеми за целия Европейски съюз като адаптация към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието, диверсификацията на източниците на природен газ и въвеждането на ниско въглеродни технологии. Най-мащабният стратегически проект, подкрепен от Дунавската стратегия с финансиране от 24 млн. евро, е „FAIRway Дунав“. Насочен е към подобряване на корабоплаването и навигацията по р. Дунав и нейните плавателни притоци. Към момента България е била партньор по 8 стратегически проекта, сред които „Дунавски поток“, „Дунавски пристанищни мрежи – Дафне“, „Данте“ и др.

България е съкоординатор по приоритетна област 3 на стратегията – „Култура и туризъм“, заедно с Румъния, както и по приоритетна област 11 – „Сигурност“, заедно с Германия.

От 2-ри ноември ще бъде отворена нова покана за проекти, като част от предходните, (напр. енергийните проекти) ще бъдат затворени за финансиране, поради изчерпване на фондовете.

По време на тазгодишния форум представителите на Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Молдова и Украйна приеха съвместна декларация, в която осъдиха агресията на Русия срещу Украйна. „Русия отново нанася военни удари по пристанищната инфраструктура на река Дунав, по складовете за зърно и околностите. Това заплашва глобалната продоволствена сигурност и представлява значителна заплаха за свободата на корабоплаването, както и екологична заплаха за екосистемата на реката“, се посочва в съвместната декларация. „Насърчаваме участващите страни и техните региони да проучат начини за по-добро свързване в рамките на тази стратегия, за да ускорят процеса на приемане в ЕС. Приветствахме предоставянето на статут на кандидат за Украйна, Молдова и Босна и Херцеговина, така че сега всички страни от Дунавската стратегия са членове или кандидати“, се казва още в новоподписаната съвместна декларация.

В края на Годишния форум министърът на външните работи на Словения, Таня Файон, предаде на външния министър на Австрия, Александър Шаленберг, символа на Дунавската стратегия – корабния рул. Така от този ноември Австрия поема следващото председателство до декември 2024 г.

репортер: Мариана Гомилева (Любляна)