Европейският съюз започва да работи върху нова по-опростена рамка на фондовете след 2020г.

Европейският съюз започва да работи върху нова по-опростена рамка на фондовете след 2020г. 
ЕС не спира да показва постижения по посока политиката си на сближаване, но големият обем от разпоредби доста често затруднява работата на органите, които управляват фондовете по места, както и работата на кандидатсващите за финансиране, ето защо опростяването на достъпа до фондовете на ЕС е от основно значение за Европейската комисия. Групата на високо равнище, работеща по опростяването на рамката, иска да разпространи това в дискусията за бъдещето на финансите на ЕС, която Комисията стартира на 28 юни със специално изготвения документ за размисъл, който е последният от петте документа за размисъл, представени след като на 1 март Комисията публикува своята Бяла книга за бъдещето на Европа. Осъзнаването, че при по-опростени правила и разходването на средствата е по-успешно е важна стъпка при оформяне на бюджета на ЕС, който след брекзит е по-свит, а гражданите очакват максимални резултати. Комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: „Когато правилата са по-малобройни и по-прости, резултатите са по-добри, а грешките — по-малко. Нека се съсредоточим върху истински важното: подобряването на живота на гражданите навсякъде в Европа.“ Становището на групата е, че сегашната структура на правилата е ефективна, но трябва добре да се прочисти от всичко, което ненужно я усложнява. Споделеното управление следва да се запази, за да гарантира взаимно доверие и ангажираност с общите цели за растеж и работни места. Най-прости са малобройните правила — затова групата предлага правила, които могат да отпаднат или драстично да се свият като обем. Държавите членки и регионите следва да могат да работят и съгласно още по-опростена рамка, стига да отговарят на няколко критерия: надеждни системи за контрол и управление; значително национално съфинансиране, което да бъде стимул за отговорно разходване на средствата; набелязани основни структурни реформи и съсредоточаване върху няколко приоритетни области, което ще осигури постигане на резултати. 
Източник: Европейска комисия