21-та Европейска седмица на регионите и градовете

„Процъфтяващи региони. По-силна Европа“ – под това мото премина 21-та Европейска седмица на регионите и градовете (#EURegionsWeek) в Брюксел, най-голямата годишна проява, посветена на регионалната политика. Тя се организира от Европейския комитет на регионите (CoR) и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (DG REGIO) на Европейската комисия.

По време на събитието повече от 7 000 участници в над 220 работни срещи и политически сесии демонстрираха способността си да създават растеж и работни места, да прилагат политиката на сближаване в Европейския съюз и да доказват значението на местното и регионалното състояние за доброто управление на Европа. В рамките на дискусиите представители на местната власт, градската управа, академичните и научните среди, иновационния сектор и експерти по кохезионните средства споделиха добри градски практики и обсъдиха общите предизвикателства пред бъдещето на градовете и регионите.

Темите тази година бяха:

  • Региони в постиндустриален преход;
  • Задържане на таланти за регионален растеж;
  • Малки и средни градски центрове, движещи растежа;
  • Преодоляване на бариерите пред трансграничното сътрудничество;
  • Местна енергийна промяна за сигурност и устойчивост;
  • Насърчаване на социалните иновации.

Еврокомисарят по сближаването и реформите Елиза Ферейра и председателят на Комитета на регионите Васко Кордейро заедно подчертаха ролята на политиката на сближаване за смекчаване на последиците от енергийната криза и за предоставяне на помощ за бягащите от руската военна агресия срещу Украйна и за хората и регионите, които ги приемат.

„70% от решенията на ЕС всъщност се прилагат на местно ниво, а 50% от инвестициите се осъществяват локално. Регионите и градовете са тези, които първи посрещат и се справят с кризите – не говоря само за природните бедствия, но и за войната в Украйна, всичко се случва първо на местно ниво“ – каза Васко Кордейро, подчертавайки важната роля на местното управление.

От своя страна еврокомисарят Елиза Ферейра допълни: „Политиката на сближаване не само подкрепя бягащите от войната в Украйна още от първия ден, но чрез нашата инициатива SAFE помага и на уязвимите домакинства и малките и средни предприятия да плащат сметките си за енергия. Това е ясен израз на солидарността, която е в основата на кохезионната политика, и конкретен пример за ангажимента ѝ нито един човек и нито един регион да не бъдат изоставени.“

България вече е отпуснала 24,3 милиона евро по линия на политиката на сближаване за мерки SAFE в подкрепа на уязвимите домакинства. По време на срещата си с медиите еврокомисарят Ферейра уточни, че в нашата страна все още има голямо изоставяне, но са налице и добри практики. Тя си припомни посещението си във Видин по-рано тази година и възхищението си от крепостта Баба Вида. На финала на Европейската седмица на регионите и градовете Елиза Ферейра лично обяви и един от големите победители за наградите за млади журналисти Megalizzi-Niedzielski по инициативата Youth4Regions – кореспондентът на БТА във Видин – Антонина Лозанова. Българката впечатли делегатите с разказ за родния си град, подчерта, че бъдещето на Европа е в ръцете на младите хора и призова към засилено подпомагане на най-бедните региони в Европейския съюз.

репортер: Мариана Гомилева (Брюксел)