Eвропейски VOD платформи – затворена

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-VODNET
Краен срок: 05/10/2021 18:00

Целта на подкрепата в този конкурс е:

  • Да бъдат подкрепени Европейски оператори/платформи/мрежи които предоставят услугата Видео до поискване (Video on Demand (VOD) предлагащи в каталога си значителна част  европейски ненационални филми.

Дейности, които ще се подкрепят:

  • Съвместни/общи трансгранични дейности с цел да се подобри конкурентността и привлекателността на европейските VOD платформи предлагащи в каталога си значителна част  европейски ненационални филми, както и да се повиши достъпът, видимостта, откриваемостта и значимостта на европейското съдържание за международната публика (европейска и световна).
  • Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатурите, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване на баланс между половете, инклузвиност, разнообразие и представителство.

Грантовете по конкурса представляват бюджетно базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и достигат до 60% от допустимите разходи по проекта.

Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.