Конференция за бъдещето на Европа – първият граждански панел

Конференция за бъдещето на Европа – първият граждански панел
Първият от четирите европейски граждански панела започва дейността си с пленарно заседание в Страсбург петък, 17 септември, до неделя, 19 септември 2021 г. Панелите са в центъра на Конференцията за бъдещето на Европа и в тях ще участват 800 граждани от всички среди и всички краища на ЕС. От септември 2021 г. до януари 2022 г. в рамките на четири панела, във всеки от който ще участват 200 граждани, отразявайки демографското и социалното многообразие на ЕС, ще бъдат проведени обсъждания и отправени конкретни препоръки относно желаната бъдеща посока на развитие на Европа. Поне една трета от участниците във всеки панел ще бъде на възраст под 25 години.
В рамките на многоезична среда участниците във всеки панел ще се срещнат три пъти, за да обсъдят съответно следните теми:
1) по-силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, младеж, култура,спорт/цифрова трансформация;
2) европейска демокрация/ценности, права, върховенство на закона, сигурност;
3) изменение на климата, околна среда/здраве; както и
4) ЕС по света/миграция.
Участниците във всеки панел ще са се срещнали поне веднъж, за да дадат старт на работата си, преди следващото пленарно заседание на Конференцията на 22—23 октомври. Конференцията и по-специално европейските граждански панели са безпрецедентно транснационално и многоезично упражнение по съвещателна демокрация, което предоставя на европейските граждани централна роля при оформянето на бъдещето на ЕС. Като част от Конференцията гражданите могат също да представят своите идеи в рамките на многоезична цифрова платформа и на многобройни прояви на национално и европейско равнище. Европейските граждански панели ще приемат приноса от многоезичната цифрова платформа на Конференцията, като се започне от първия междинен доклад, публикуван на 15 септември. Техните разисквания ще се основават и на препоръките, отправени в рамките на националните граждански панели, организирани в контекста на Конференцията в различни държави членки. До заключителната сесия на панелите участващите 800 граждани ще формулират препоръки, които ще бъдат представени и обсъдени на пленарното заседание на Конференцията. 20 граждани, избрани в рамките на всеки панел, ще проведат обсъждания заедно с избраните представители на институциите и съвещателните органи на ЕС, националните парламенти, социалните партньори, гражданското общество и други заинтересовани страни – всички те като пълноправни членове на пленарното заседание на Конференцията. След като тези препоръки бъдат представени от гражданите и обсъдени с тях, пленарното заседание ще представи на базата на консенсус предложения на Управителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество с пленарното заседание и при пълна прозрачност. Трите институции – Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия – започнаха бързото разглеждане на това как да предприемат ефективни последващи действия по този доклад, всяка в рамките на своята сфера на компетентност и в съответствие с Договорите на ЕС.
Панелите може да следите тук!
Източник: Европейски парламент