3 милиарда нови дървета в ЕС до 2030

Съгласно Европейския зелен пакт, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. се ангажира със засаждането на поне 3 милиарда допълнителни дървета в ЕС до 2030 г.
При пълно зачитане на екологичните принципи: правилните дървесни видове в гори, селскостопански райони, градски и крайградски райони и по инфраструктурни коридори е усилие на Европейската комисия за увеличаване на дървесната покривка в ЕС.
Грижата за горите е ключова част от борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, затова всяко засадено дръвче има значение.
Как да се включите:
Потокът в приложението MapMyTree е отворен за широката общественост в ЕС и организации за засаждане на дървета/партньорски организации.
Ако сте гражданин, можете да започнете да вписвате дърветата, които вече сте засадили, като използвате специалното мобилно уеб приложение MapMyTree, достъпно тук: https://mapmytree.eea.europa.eu/
Ако сте организация, занимаваща се със засаждане на нови дървета, можете да започнете да вписвате дърветата, които вече сте засадили, като следвате инструкциите по-долу.
1. Проверете дали вашите дървета отговарят на условията, за да бъдат отчетени към обещанието за 3 милиарда дървета, моля, посетете тази уеб страница.
2. Влезте в Reportnet 3, като използвате съществуващ или нов EU Login акаунт, ако имате нужда от поддръжка, моля, прочетете този документ.
3. След като се регистрирате в Reportnet 3, пишете на ENV-3BILLIONTREES@ec.europa.eu, за да бъдете добавен като водещ докладчик към потока от данни на MapMyTree.
За всякакви въпроси относно потока от данни MapMyTree, моля, свържете се с forests@eea.europa.eu

Източник: https://forest.eea.europa.eu