Възможност за финансиране на млади изследователи от Европейската академия за наградата “Карл Велики”

Като принос към европейската интеграция и за обмена на младото поколение в Европа Академията за наградата “Карл Велики” има за цел да идентифицира бъдещите предизвикателства и проблеми на европейското общество и чрез ежегодно отпускане на изследователски стипендии да разработи подходи за решения на ранен етап, които се обсъждат в диалог с представители на науката, политиката, бизнеса и обществеността, за да се определи тяхната осъществимост и практическа приложимост.

Стипендията за наградата “Карл Велики” е дарителска едногодишна нерезидентна програма на Европейската академия за наградата “Карл Велики”, насочена към млади европейски изследователи, следващо поколение политически експерти, иноватори и лидери на мисълта, които работят за по-добър Европейски съюз.

Стипендията включва стипендия в размер на 25 000 евро за всеки изследователски проект. Със стипендията на нашите стипендианти се предлага възможността да проведат самостоятелен изследователски проект индивидуално или в група. Горещо насърчаваме кандидатите да потърсят подходяща приемаща институция, която би могла да осигури работно място и изследователски съоръжения на предпочитаното място по време на стипендията. Освен това стипендиантът може да избере да осъществи проекта си с помощта на самостоятелно избран ментор. По време на стипендиантската програма стипендиантите имат възможност да пътуват и да общуват с експерти и международни и европейски лица, вземащи решения, както и да представят резултатите от изследванията в заключителната годишна публикация и пред широка аудитория на заключителната конференция на високо равнище. Уникален аспект на стипендията е връзката с бивши лауреати на наградата “Карл Велики” и участието в церемонията по връчването на наградата “Карл Велики” в Аахен през пролетта.

Периодът за кандидатстване за текущата година започва през юли (кандидатствайте сега!) и е последван от процедура за подбор през септември. Всички кандидати ще бъдат информирани за резултата от процеса на подбор през октомври. Нашите стипендианти се подбират от комисия за подбор на високо равнище и от различни специалисти въз основа на актуалността на изследователския въпрос и професионализма на предложението за изследване. Запознайте се с изискванията за кандидатстване тук!

Стипендиантската програма започва с конференция през есента, която включва първите тематични дискусии, възможности за създаване на мрежи и церемония по връчване на стипендиите. В началото на изследователската година стипендиантите ще се споразумеят за основните цели, които искат да постигнат след всяко изследователско тримесечие. Това могат да бъдат проучвания, статии, документи за политики или социални резултати, които целят обществена и академична значимост и успешно изпълнение на окончателния проект. По време на изследователската година Академията ще организира различни допълнителни събития за работа в мрежа с партньорски организации. Резултатите от изследванията трябва да бъдат предадени до август следващата година, за да бъдат публикувани в годишната публикация на Академията. Изследователската година ще приключи със заключителна среща на високо равнище след 12 месеца.

Академията за наградата “Карл Велики” е изцяло виртуална академия. Нашите стипендианти провеждат изследователските си проекти в държава – членка на ЕС, или като граждани на ЕС в държава извън ЕС. Това означава, че задачите, свързани с темата, ще бъдат изпълнявани самостоятелно от кандидатите под академичен надзор и подкрепа в съответните им страни на пребиваване или в местните офиси на избрана институция. Следователно стипендиантите могат да изпълняват изследователския си проект успоредно с професионалните или академичните си длъжности.

По време на стипендиантската програма Фондацията за наградата “Карл Велики” и нейните партньорски организации ще организират различни възможности за работа в мрежа и обмен. Нашите стипендианти ще имат възможност да представят индивидуалния си изследователски напредък пред по-широка аудитория. След приключването на изследователския проект стипендиантите и Фондацията ще работят по съвместна публикация, в която ще представят своите констатации, данни и коментари за бъдещото развитие в Европа.

Заключителната среща на високо равнище ще предостави възможност за обсъждане и прилагане на индивидуалните резултати и за създаване на обмен между стипендиантите на наградата “Карл Велики” и международните и европейските лица, вземащи решения. След това стипендиантите ще станат част от нашата мрежа от възпитаници и ще получат възможност да продължат да развиват своите лични и професионални връзки.

Краен срок за кандидатстване: 1 септември 2023 г.

Повече информация: The Charlemagne Prize Fellowship (charlemagneprizeacademy.com)