Младите хора и Европа – събитие

Бюрото на Европейския парламент в България организира форум „Младите хора и Европа: #ИзползвайГласаСи” за младежи, които ще гласуват за пръв път на европейските избори. Събитието ще се проведе на 8 април 2024 г. от 10 до 14 ч. в Народното събрание (пл. „Народно събрание“ №2) под патронажа на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната.

Събитието ще даде възможност на участниците да се срещнат с български евродепутати, представляващи различни политически семейства и с народни представители от Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната и да обсъдят с тях въпросите, които ги вълнуват.
Всеки участник ще има възможност да се включи и в две практически занимания на различни теми, свързани с гражданската активност и младежкото участие, демокрацията, бъдещето на Европа, дезинформацията и намаляването на отпадъците.
Форумът ще се проведе в присъствен вид за около 160 участници, като дебатът с евродепутатите ще бъде предаван пряко онлайн.
Участниците трябва да се регистрират за събитието най-късно до 31 март 2024 г., като попълнят формуляра тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationFirstVoters08042024.

Повече информация и програма на събитието: Форум „Mладите хора и Европа: #ИзползвайГласаСи” | Бюро в София | Европейски парламент (europa.eu)

#ИзползвайГласаСи