5 години „Еразъм за млади предприемачи“

5 ГОДИНИ "ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ"
Трамплин за създаване на предприятия и растеж

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
Теми:Предприятия, Дейности на Европейския съюз, Професионално обучение
Изтеглете книгата в pdf