Европейският информационен център “Европа Директно-Видин“ организира серия от събития и инициативи, посветени на Деня на Европа – 9 май.

Европейският информационен център "Европа Директно-Видин“ организира серия от събития и инициативи, посветени на Деня на Европа – 9 май.

По повод 9 май, европейският информационен център „Европа Директно-Видин" организира серия от онлайн инициативи, насочени към ученици и младежи от Видин, чрез провеждане на кампания „EUROHUB”. Участие в кампанията взеха близо 100 ученици и младежи от областта.

Основна цел на кампанията беше да запознае младежите с възможностите, които ЕС предоставя за тяхното бъдеще, както и с техните права в Съюза.

Кампанията стартира на 19 и 20 февруари 2020 г. чрез организиране на двудневно обучение по комуникационни умения и публична реч. В обучението взеха участие близо 40 младежи от областта. Целта беше младежите да усвоят както знания за Европейския съюз, така и умения да говорят добре пред по-широка аудитория. Осем от участниците в обучението подготвиха и представиха речи на тема „Бъдещето на Европа“ и взеха участие в организирания от информационния център конкурс за най-добра реч.  На 9 май бяха обявени победителите, участвали в състезанието.

В допълнение към тази инициатива, на 7 май се проведоха два онлайн урока, в които взеха участие повече от 30 деца от гр. Видин. Темата на уроците беше „Опознай Европейския съюз“. По време на уроците проведохме опознавателни игри, които имаха за цел да установят доколко децата познават Европейския съюз, да запознаят децата с това какво е да си европейски гражданин и защо празнуваме Деня на Европа. Чрез платформата zoom стартирахме също така онлайн консултация, свързана с възможностите за реализация на младите хора в Европа. 

В края на месец февруари, инициирахме нов конкурс за рисунка или фотография на тема: „Покажи ми твоя принос за опазването на околната среда“, чиято цел беше да покаже какво е отношението на децата към околната среда. Победителите и наградите бяха обявени онлайн, чрез платформата zoom, на 8 май, по повод Деня на Европа.

По повод 9 май информационният център „Европа Директно-Видин“ създаде кратък филм, посветен на Деня на Европа. Филмът представя как се е стигнало до идеята за обединена Европа през вековете. 

Всички тези събития целяха да увеличат познанията на младежите от област Видин за ролята на Европейския съюз и възможностите за реализация, които институциите на ЕС, европейските мрежи и програми предлагат, както и да повишат познанията си относно това какво е да си европейски гражданин и какви права имат жителите на Съюза.

Гледайте нашия филм посветен на 9 май: 

https://www.youtube.com/watch?v=4QafvBBKX8c&t=19s