Актът за цифровите услуги се прилага за всички онлайн платформи

От утре 17 февруари 2024 г. Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) — историческата нормативна уредба на ЕС, която има за цел да направи онлайн средата по-безопасна, по-справедлива и по-прозрачна — започва да се прилага за всички онлайн платформи в ЕС. Всички платформи с потребители в ЕС, с изключение на малките предприятия и микропредприятията с по-малко от 50 души и годишен оборот под 10 милиона евро, трябва да прилагат специални мерки за:

  • Борба с незаконното съдържание, стоки и услуги
  • Защита на непълнолетните лица
  • Предоставяне на потребителите на информация за рекламите
  • Забрана на рекламите, насочени към потребители въз основа на чувствителни данни
  • Предоставяне на изложение на мотивите на потребител, засегнат от всяко решение за модериране на съдържание
  • Предоставяне на потребителите на достъп до механизъм за подаване на жалби за оспорване на решения за модериране на съдържание.
  • Публикуват доклад за своите процедури за модериране на съдържание най-малко веднъж годишно
  • Предоставят на ползвателя ясни общи условия
  • Определяне на звено за контакт за органите, както и за потребителите.

От края на август 2023 г. Законодателният акт за цифровите услуги вече се прилага за 19-те много големи онлайн платформи (VLOP) и търсачки (VLOSE).

През март Комисията възнамерява да приеме насоки във връзка с мерките за намаляване на риска за изборните процеси. През април се очаква обществена консултация за делегирания акт относно достъпа до данни, която да бъде приета до юли и да влезе в сила през октомври 2024 г.

Източник: Представителство на ЕК в България