АКТУАЛИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

АКТУАЛИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Договорени са европейски правила за електронни платежни услуги между евродепутатите и министрите от страните членки, които целят да направят електронните плащания по-безопасни чрез въвеждането на норми за защита и отговорност за всички доставчици на електронни платежни услуги. Актуализирането на правилата ще намали цената на плащането на сметки чрез даване на възможност на нови играчи на пазара да използват мобилни и електронни инструменти за плащане от името на клиента.
С онлайн акаунт всеки ще има право да ползва платежен софтуер, устройства и приложения, предоставени от оторизиран външен доставчик, като плащанията ще могат да се извършват от името на платеца от същия този доставчик.
Таксите за платежните услуги, не трябва да надвишават преките разходи на доставчиците. Допълнителни такси няма да има. Предвидена е и гаранция за предотвратяване възможността банките да „блокират“ пазара за нови платежни услуги. Външните доставчици от своя страна също трябва да гарантират сигурната идентификация на потребителя и да намалят опасността от измами.
Предстои одобрението на директивата от страните членки на ЕС.

Повече информация по темата можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150505IPR50615%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN