Актуални тенденции в новия Евробарометър

Подобряването на качеството на живот на европейските граждани, чрез политиката за сближаване, е основния акцент, който обединява всички дискусии по време на Европейската седмица на регионите и градовете, в края на октомври в Брюксел. По традиция, по време на форума се представя Годишният доклад за състоянието на градовете и регионите.

Ето какво обясни по време на събитието еврокомисарят по кохезионната политика и реформите Елиза Ферейра: „Кохезионните фондове са най-близо до хората, те директно променят средата. Затова на всеки две години ние правим Евробарометър изследване на нагласите и познанията на европейските граждани. Според него 66% от европейците си дават сметка, че кохезионните средства са спомогнали за справянето с пандемията и последствията от нея. 24 милиарда евро бяха препрограмирани за конкретни нужди като медицинско оборудване, обучение на кадри и подпомагане на малките и средните предприятия, както и на училищата за закупуване на компютри, за да не се задълбочат неравенствата в ЕС. И за разлика от финансовата криза преди това, от която отделните региони „излязоха“ съвсем асиметрично, някои справяйки се отлично, други – далеч не, благодарение на кохезионните фондове до 2021 г. повечето региони в Европа си върнаха нивата на брутния вътрешен продукт отпреди пандемията“.

„Като се започне от последиците от войната на Русия срещу Украйна и се стигне до надигащите се климатични бедствия, от енергийната криза до социалните неравенства — навсякъде местните и регионалните представители трябваше да действат като ръководители на кризисни щабове. Както показва нашият доклад за състоянието на регионите и градовете, от решаващо значение е да избегнем появата на нови различия, когато се осъществяват структурните трансформации, и да се подготвим за бъдещето. За да преодолеем териториалното разделение, да управляваме цифровия и екологичния преход по места и да подкрепяме хората от всички краища на Европа, ни трябва една подсилена политика на сближаване“ – уточни Президентът на Комитета на регионите Васко Кордейро.

Резултатите от новото проучване на Евробарометър, представено от Европейската комисия показват, че 39% от респондентите са запознати с финансираните от ЕС проекти, което представлява увеличение с 5 процента в сравнение с преди 12 години. От осведомените за финансираните от ЕС проекти, 79% смятат, че те оказват положително влияние върху регионите. По отношение на България, данните сочат, че 70% от отговорилите не са запознати с проектите съфинансирани от ЕС за подобряване на района, в който живеят. Затова регионалните информационните центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО имат ключово значение.

Някои данни, които очертават тенденции:

31% от европейските граждани смятат, че Европа трябва да продължи да предоставя финансова и материална помощ на Украйна, а 83% от местните власти са готови да дадат своя принос.

Сушата, наводненията и войната в Украйна са задълбочили продоволствената криза и над 32 милиона европейци не могат да си позволят пълноценно хранене всеки ден. В този показател най-високият процент е отбелязан в България -5%.

93% от европейците (95% от българите) смятат, че регионалната политика на ЕС трябва да инвестира най-много в образователните, здравните и социалните инфраструктури. Веднага след тях, преодоляващите желанията на българските граждани са за инвестиции в проекти за:

  • Подобряване на околната среда
  • Подкрепа за малкия и средния бизнес
  • Професионално обучение.

Основните две различия в мненията на българските спрямо другите европейски граждани са по отношение на по-голямата ни нужда от инвестиции в туризма и по-малкото ни желание за приемане и интеграция на мигранти и бежанци (едва 19% положителни отговори от запитаните българи).

70% от местните лидери все още не са участвали в прилагането на NextGenerationEU, който е основна част от Механизма за възстановяване и устойчивост.

репортер: Мариана Гомилева (Брюксел)