Бъдещето на ЕС – гражданска онлайн консултация и как гражданите влияят на политиките на ЕС

Бъдещето на ЕС – гражданска онлайн консултация и как гражданите влияят на политиките на ЕС
Като европейски граждани ние можем да влияем върху политиките на ЕС по няколко начина. Първият от тях е като гласуваме на парламентарните избори в собствената си държава, тъй като избраната от гласувалите партия ще формира правителство, което пък ще представлява държавата в Съвета на Европейския съюз, който играе важна роля в процеса на законотворчество в ЕС. Следващият начин е като гласуваме на изборите за Европейски парламент. Това е институцията на ЕС, която също взема законодателните решения заедно със Съвета на ЕС. Третият начин е като изрзим мнението си индивидуално, участвайки в обществени консултации онлайн. Преди да вземе някакво решение и да го внесе като предложение пред Европейския парламент, Европейската комисия търси мнението на гражданите и заинтересованите страни. В подобна онлайн консултация може да участвате в момента, а именно консултация за Бъдещето на Европейския съюз. Включвайки се в тази консултация вашият глас ще бъде чут от лидерите в ЕС, за да могат те да насочат вниманието си към важните приоритети през следващите години. Четвъртия начин да изразим мнението си за това, което ства в ЕС е да се включим в многобройните граждански диалози, които се провеждат на цялата територия на Съюза. Участието в тях дава възможност да обсъждаме европейски въпроси с комисарите или други високопоставени представители. А накрая, гражданите на ЕС можем да започнем или да подкрепим европейска гражданска инициатива. По този начин можем да приканим Европейската комисия да предложи законодателство по конкретен въпрос. Трябва да знаем, че за да се започне европейска гражданска инициатива са необходими един милион души от поне седем държави – членки на ЕС.
Източник: Европейска комисия