Белгия поема председателството на Съвета на ЕС

🇪🇺🤝🇧🇪 Днес Белгия, една от страните-основателки на ЕС и дом на голяма част от европейските институции, поема ротационното председателство на Съвета на ЕС!
През следващите 6 месеца Белгия ще работи по следните приоритети:
⚫️ Защита на върховенството на правото, демокрацията и единството
🟡 Засилване на конкурентоспособността
🔴 Зелен и справедлив преход
⚫️ Укрепване на социалната и здравна програма на ЕС
🟡 Защита на хората и границите
🔴 Насърчаване на глобална Европа
Следете 👉 Belgian Presidency of the Council of the European Union 2024 и 👉 www.belgium24.eu за повече информация относно председателството.