Безплатни карти за пътуване с влак за младите европейци предлагат депутатите в ЕП

Безплатни карти за пътуване с влак за младите европейци предлагат депутатите в ЕП
 

В Европейския парламент се проведе дебат за получаването на младите хора на безплатни карти за пътуване из Европа за 18-ия им рожден ден. Идеята се обсъди в пленарен дебат на 4 октомври, като повечето изказали се изразиха ентусиазъм и приканиха Комисията да обмисли и предложи как това може да се реализира. 
Статистиката показва, че милиони млади европейци са пътували из Европа с картите Interrail през годините, но тяхната цена достига стотици евро. Всъщност Interrail е асортимент от карти, които позволяват на младите хора да пътуват свободно по железопътната мрежа в Европа. Предлагат се карти за международни пътувания в Европа и за пътувания в рамките на една страна, като цените варират между 20 и 480 евро. Около 300 000 души използват картите всяка година, посочи еврокомисарят за транспорта Виолета Булц по време на дебата.
Пет страни от ЕС не са членки на Interrail – Латвия, Литва, Естония, Малта и Кипър. За тях може да се обмисли включването на други видове транспорт в схемата (автобусен или фериботен).
В дебата беше изтъкнато, че инициативата може да стимулира мобилността на младите хора и да ги насърчи да опознаят по-добре съседни и по-далечни страни, като в същото време се окаже подкрепа за относително екологичен начин на транспорт.
Г-жа Булц определи идеята като „отлична“, но в същото време посочи, че „Комисията ще анализира внимателно потенциалните разходи и източниците на финансиране, както и административната ѝ изпълнимост“.
„Разширяването на достъпа до всички хора на 18 години поставя много предизвикателства… Една лотария, отворена за всички или за определени категории млади хора, с голям брой печелещи безплатни билети, може да бъде привлекателна алтернатива“, заяви тя.
Депутатите като цяло бяха положително настроени към идеята. 
 
Източник: Европейски парламент